Fibroblast Kök Hücre

fibroblast_hucreleri

Hastanın kendi fibroblast hücrelerinin laboratuvar ortamında çoğaltılarak tedavi amacıyla yeniden hastaya enjekte edilmesi işlemdir.

Süreç:

1.Hastanın güneş görmeyen bir bölgesinden (kulak arkası, kasık veya koltuk altı ) 3 mm. çapında bir doku örneği punch biyopsi metodu ile küçük bir cerrahi işlemle alınır.2. Alınan biyopsi içinde bulunan fibroblastlar, GMP kurallarının uygulandığı hücre kültürü laboratuarında ayrıştırılarak özel besiyerlerinde 3-4 hafta süreyle üremeleri sağlanır.

3. Kültürlerde sayıca çoğalmış olan fibroblast hücreleri uygulamaya hazır solüsyon haline getirilir.

4. Uygulama 3 seans halinde yapılır ve her seansta etki göstermesi istenen bölgelere (nazolabial oluklar, dudak üstü sigara çizgileri, çukurluklar vb. ) 20 – 40 milyon arası fibroblast hücresi mezoterapi enjektörleri ile enjekte edilir. Toplamda hastanın cildine ortalama 100 milyon fibroblast hücresi verilmiş olur.

Fibroblastlar , bağ dokusunun ana hücreleridir. Resimde görüldüğü gibi yassı uzun ya da ovalimsidirler. Bağ dokunun ana maddesi olan, sıkılaşma ve yaraların iyileşmesinde işlevi olan kollajenin yapımından sorumlu hücrelerdir. 25 yaşından sonra, her insanda fibroblast hücreleri azalmaya başlar kırışıklık ve sarkmalar meydana gelir. Cilde enjekte edilen genç ve taze fibroblast hücreleri, bırakıldıkları bölgede faaliyete geçerek kollajen ve elastin üretimi yaparlar, ciltte kuvvetli bir antiaging aktivite göstererek cildi sıkılaştırırlar. Genel anlamda bir cilt gençleştirme ve canlandırma etkisi sağlanmış olur.

Tedaviden sonra 6-24 ay boyunca kademeli olarak düzeltme sağlanır. Kalıcılığı ise diğer uygulamalara göre daha uzun sürer. Yapılan çalışmalarda gençleşme etkisinin, kişinin yaşam tarzına, özelliklerine (sigara kullanımı, stres altında olması, yaşı, cilt yapısı, su tüketimi, beslenme alışkanlığı, cilt bakımı, genetik yapısı, sık mimik yapması vb. ) ve dış etkenlere (UV ışınları) maruziyetine bağlı olarak 4-10 yıl boyunca devam ettiği gösterilmiştir.

Fibroblast kök hücre yüz yenileme ve gençleştirmede , kırışıklıkların tedavisinde, yanık, cilt çatlaklarında (Strech mark) ve kapanmayan kronik yaraların tedavisinde kullanılmaktadır.

İşlem otolog olması sebebiyle alerjik bir reaksiyona sebep olmaz ve herhangi bir yan etki görülmez. Toksik değildir. Güvenilirdir.

Fibroblast kök hücre tedavisi bir gençlik yatırımıdır. Avrupa ve Amerika'ya kıyasla bu tedavi metodu ülkemizde daha ekonomik rakamlarla uygulamaktadır. Bu nedenle yurt dışından merkezimize başvurular olmaktadır.

Detaylı bilgi için: 0532 684 69 11